این آزمون تنها برای کاربرانی که دوره‌ی ویدئویی + بسته‌ی فیزیکی بازی‌های رومیزی سمف‌کیدز ۴ تا ۶ سال را خریداری کردن فعال است.


دوره‌ی ویدئویی + بسته‌ی فیزیکی بازی‌های رومیزی سمف‌کیدز 4 تا 6 سال