این آزمون تنها برای کاربرانی که دوره‌ی ویدئویی + بسته‌ی فیزیکی بازی‌های رومیزی سمف‌کیدز ۶ تا ۱۰ سال را خریداری کردن فعال است.


دوره‌ی ویدئویی + بسته‌ی فیزیکی بازی‌های رومیزی سمف‌کیدز 6 تا 10 سال