از ثبت نام شما متشکریم

شما هم اکنون میتوانید ۴ ویدئو ابتدایی "دوره ارزیابی کودکان ۲ تا ۴ سال" را به رایگان تماشا کنید.
دوره ارزیابی کودکان ۲ تا ۴ سال

ویدئوی اول هر جلسه

بازی اول، چوب بستنی و گیره‌های رنگی

بازی دوم، عبور از مسیر با توپ

بازی سوم، اشیاء مخفی زیر آرد