از ثبت نام شما متشکریم

شما هم اکنون میتوانید ۴ ویدئو ابتدایی "دوره ارزیابی کودکان ۴ تا ۶ سال" را به رایگان تماشا کنید.
دوره ارزیابی کودکان ۴ تا ۶ سال

بازی اول، الگوی درهای بطری

بازی دوم، گیره‌ها و اعداد

بازی سوم، سایه‌های چوب بستنی

بازی چهارم، حرکت پم‌پم با حلقه