مهارت‌آموزی چطور اتفاق می‌افته؟
شناخت و ارزیابی اولیه‌

شناخت و سنجش وضعیت مهارت‌های کودک از طریق :

 • آموزش ۲۷ بازی با تمرکز روی یک یا چند مهارت خاص در یک دوره‌ی ارزیابی ۳ ماهه‌ی اولیه

 • سنجش و ارزیابی کودک توسط تیم روان‌شناسی سمف‌کیدز حین دوره‌ی ارزیابی به کمک والدین و از طریق پرسشنامه‌ی ارزیابی

 • آموزش به والدین درباره‌ی نحوه‌ی اجرای صحیح بازی‌ها و نکاتی که برای ارزیابی باید به اون‌ها توجه بشه

 • گزارش نهایی از روند رشد و نتیجه‌ی ارزیابی به والدین توسط تیم روان‌شناسی سمف‌کیدز و شروع مسیر مهارت‌آموزی متناسب با وضعیت کودک و نتیجه‌ی ارزیابی

مسیر مهارت آموزی

ورود به مسیر مهارت‌آموزی کودک شامل :

 • دوره‌های ویدئویی آموزشی ۳ ماهه و به هم پیوسته متناسب با گروه‌های مختلف سنی ( تمام دوره‌ها توسط تیم روان‌شناسان مجموعه طراحی شدن )

 • آموزش بازی و فعالیت‌های آموزشی حین دوره‌ها بر اساس مهارت‌های مورد نیاز هر گروه سنی و با هدف تکمیل یادگیری این مهارت‌ها

 • ارسال ابزار و اسباب‌بازی‌های مورد نیاز هر دوره‌ی ۳ ماهه

 • ارزیابی مداوم کودک حین دوره‌های ۳ ماهه و مشاهده‌ی روند رشد کودک

 • ادامه‌ی مسیر مهارت‌آموزی بعد از پایان هر دوره‌ی ۳ ماهه تا پایان ۶ سالگی و بر اساس روند رشد کودک

تمرکز بیشتر روی مهارت‌های خاص

اطمینان از تکمیل مهارت‌آموزی کودک از طریق :

 • بررسی وضعیت رشد هر مهارت کودک از طریق نتایج ارزیابی کودک حین دوره‌ها

 • تشخیص مهارت‌هایی که کودک در اون‌ها نیاز به آموزش بیشتر داره ( در صورت وجود )

 • معرفی محصولات و فعالیت‌های خاص با هدف تکمیل یادگیری مهارت‌هایی که کودک در اون‌ها نیاز به بهبود داره و اطمینان از تکمیل روند مهارت‌آموزی

learning-skills-2