آزمون های زیر جهت ارزیابی کودکان دلبندتان طراحی شده است، لطفا پس از دیدن دوره ها اقدام به تکمیل آزمون ها نمایید. باتشکر