آزمون والدین

آزمون زیر جهت ارزیابی رفتار والدین با کودکان طراحی شده است.

مرحله ۱ از ۱۱

۱-اگر کودکم حرف بدی بزند یا کلمه‌ی بدی به کار ببرد، او را شدیدا تنبیه می‌کنم.(Required)

برای کمک به همدیگه هیچوقت دیر نیست!

سمفـــــــ کیـــــــــــــــدز

پلتفرم شناخت و پرورش مهارت‌های کودکان