فرم زیر را پر کنید تا توسط روانشناسان سمف کیدز با شما تماس گرفته شود.​

                                                                                                                                                دوران کودکی دوره بسیار مهمی در شکل گیری شخصیت و مهارت‌های کودک است.  

                                    برای اینکه کودکی خوشحال و موفق داشته باشیم نیاز داریم که نقات قوت و ضعف کودک خود را بدانیم و در راستای بهبود نقاط قوت و از بین بردن نقاط ضعف  عمل کنیم.

                                  خشت اول  گر نهد مادر کج‎‌، تا ثریا می رود کودک کج، پس از همان ابتدا  خشت اول را صاف بگذارید.

اطلاعات کودک خود را در فرم زیر وارد کنید.

پرورش کودک

YYYY slash MM slash DD