نتیجه آزمون مهارت سنجی کودک

باتشکر از اینکه پرسشنامه را تکمیل کردید. کارشناسان سمف کیدز، برای ارتقاء مهارت کودک شما به زودی با شما تماس خواهند گرفت.

مهارت کلامی
۰%
مهارت اجتماعی
۰%
مهارت شناختی
۰%
مهارت حرکتی
۰%

توجه: در صورتی که نموداری برای شما نشان داده نمی شود ابتدا آزمون مهارت سنجی را تکمیل کنید.

راهنمای نمودار

در زیر با توجه به هر مهارت، توضیحات عددی که کودک شما کسب کرده، بیان شده است.

نمره  ۱ تا ۲ – بیانگر این است که کودک شما در این مهارت ضعیف است و نیازمند تقویت است.

نمره ۳ تا ۴ – بیانگر این است که کودک در این مهارت نیاز به تقویت و تمرین دارد.

نمره ۵ تا ۶ – بیانگر این است که کودک شما حد نصب قابل قبول در مهارت را کسب کرده است ولی با تقویت آن میتواند به درجه عالی در این مهارت برسد.

نمره ۷ تا ۸ – بیانگر این است که کودک شما در این مهارت خوب است.

نمره ۹ تا ۱۰ – بیانگر این است که کودک شما در این مهارت عالی است.

والد عزیز، ما برای شما در مهارت هایی که فرزند دلبندتان نیاز به تقویت دارد، دوره ها و اسباب بازی متناسب با همان مهارت را پیشنهاد می دهیم.

دوره های پیشنهادی سمف کیدز

اسباب بازی های پیشنهادی سمف کیدز

اسباب بازی پیشنهادی برای مهارت کلامی

اسباب بازی پیشنهادی برای مهارت اجتماعی

اسباب بازی پیشنهادی برای مهارت شناختی

اسباب بازی پیشنهادی برای مهارت حرکتی