آزمون سنجش مهارت های کودک

مرحله ۱ از ۲۴

۱- کودکم در بازی‌هایی که نیاز به توجه و دقت دارند کلافه می شود و بازی را رها می‌کند.(Required)